bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 31.01.2014, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Wprowadzenie poprawnego nr NIP i nr konta bankowego.

Biuletyn Informacji Publicznej Gminnego Zespołu Oświaty w Rząśni

Zgodnie z zapisami Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) każda instytucja publiczna od Prezydenta RP do szkoły podstawowej i szpitala oraz spółki Skarbu Państwa (itd.) ma obowiązek publikacji w Internecie w ujednoliconej formie pewnych danych.

Zasady publikacji informacji w BIP regulują:

  • Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r (Dz. U. Nr 112 poz. 1198).
  • Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (zmiana rozporządzenia z dnia 17 maja 2002 r (Dz. U. Nr 67 poz. 619)).
  • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

PODSTAWOWE DANE

Adres Zespolu:
Gminny Zespół Oświaty w Rząśni, ul. 1 Maja 16, 98 - 332 Rząśnia

Godziny pracy:
pon. - środa, piątek: 7:30-15:00
czwartek: 7:30-17:30

Telefon/Faks:
44 631 - 71 - 26

Adres e-mail:
oswiata@rzasnia.pl

NIP:
xxx-xxx-xx-xx

Rachunek bankowy:
Bank Spółdzielczy w Rząśni Nr konta: xx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxOpublikował: Jolanta Waszak
Publikacja dnia: 31.01.2014
Podpisał: Jolanta Waszak
Dokument z dnia: 31.01.2014
Dokument oglądany razy: 907